APELURI DE URGENȚĂ CĂTRE BUNUL DUMNEZEU

APELURI DE URGENȚĂ CĂTRE BUNUL DUMNEZEU

Nu știu alții cum sunt dar eu, în posturile mari, parcă dau piept și mai aprig cu ispitele decât în celelalte zile de peste an. Și către cine să depun sesizări, dacă nu către bunul Dumnezeu? Deadline? ”Ieri, Doamne, Te rog!!! A, nu se poate? Atunci e bine și acum, în clipa asta!”. Întâmplător (sau nu?) primesc chiar acum, pe grupul Tinerilor Gherghiceni, lista scurtă a apelurilor de urgență către Cel de Sus.

Sursa: Sfânta Scriptură.  

CÂND EȘTI TRIST: SUNĂ LA IOAN 14

1 Să nu* vi se tulbure inima. Aveţi credinţă în Dumnezeu şi aveţi credinţă în Mine. * Ioan 14:27Ioan 16:22Ioan 16:23;

2 În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri. Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus. Eu* Mă duc să vă pregătesc un loc. * Ioan 13:33Ioan 13:36;

3 Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce* şi vă voi lua cu Mine, ca** , acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi. * Ioan 14:18Ioan 14:28Fapte 1:11; ** Ioan 12:26Ioan 17:241 Tes 4:17;

4 Ştiţi unde Mă duc şi ştiţi şi calea într-acolo.”

5 „Doamne”, I-a zis Toma, „nu ştim unde Te duci. Cum putem să ştim calea într-acolo?”

6 Isus i-a zis: „Eu sunt Calea* , Adevărul** şi Viaţa† . Nimeni†† nu vine la Tatăl decât prin Mine. * Evr 9:8; ** Ioan 1:11Ioan 8:32; † Ioan 1:4Ioan 11:25; †† Ioan 10:9;

7 Dacă* M-aţi fi cunoscut pe Mine, aţi fi cunoscut şi pe Tatăl Meu. Şi de acum încolo Îl veţi cunoaşte; şi L-aţi şi văzut.” * Ioan 8:19;

8 „Doamne”, i-a zis Filip, „arată-ne pe Tatăl şi ne este de ajuns!”

9 Isus i-a zis: „De atâta vreme sunt cu voi şi nu M-ai cunoscut, Filipe? Cine* M-a văzut pe Mine a văzut pe Tatăl. Cum zici tu dar: ‘Arată-ne pe Tatăl’? * Ioan 12:45Col 1:15Evr 1:3;

10 Nu crezi că Eu* sunt în Tatăl şi Tatăl este în Mine? Cuvintele pe care vi le spun Eu, nu** le spun de la Mine, ci Tatăl, care locuieşte în Mine, El face aceste lucrări ale Lui. * Ioan 10:38Ioan 14:20Ioan 17:21Ioan 17:23; ** Ioan 5:19Ioan 7:16Ioan 8:28Ioan 12:49;

11 Credeţi-Mă că Eu sunt în Tatăl şi Tatăl este în Mine; credeţi* cel puţin pentru lucrările acestea. * Ioan 4:36Ioan 10:38;

12 Adevărat* , adevărat vă spun că cine crede în Mine va face şi el lucrările pe care le fac Eu; ba încă va face altele şi mai mari decât acestea, pentru că Eu mă duc la Tatăl: * Mat 21:21Marc 16:17Luca 10:17;

13 şi* orice veţi cere în Numele Meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. * Mat 7:7Mat 21:22Marc 11:24Luca 11:9Ioan 15:7Ioan 15:16Ioan 16:23Ioan 16:24Iac 1:51 Ioan 3:221 Ioan 5:14;

14 Dacă veţi cere ceva în Numele Meu, voi face.

CÂND CINEVA APROPIAT TE DEZAMĂGEȘTE: CAUTĂ LA PSALMUL 27

 • 1 Domnul este lumina* şi mântuirea** mea. De cine să mă tem? Domnul† este sprijinitorul vieţii mele. De cine să-mi fie frică?
 • Ps 84:11Isa 60:19Isa 60:20Mica 7:8; ** Exod 15:2; † Ps 62:2Ps 62:6Ps 118:14Ps 118:21Isa 12:2;
 • 2 Când înaintează cei răi împotriva mea, ca* să-mi mănânce carnea, tocmai ei – prigonitorii şi vrăjmaşii mei – se clatină şi cad. * Ps 14:4;
 • 3 Chiar o oştire de* ar tăbărî împotriva mea, inima mea tot nu s-ar teme. Chiar război de s-ar ridica împotriva mea, tot plin de încredere aş fi.* Ps 3:6;
 • 4 Un* lucru cer de la Domnul şi-l doresc fierbinte: aş vrea să locuiesc** toată viaţa mea în Casa Domnului, ca să privesc frumuseţea† Domnului şi să mă minunez de Templul Lui. * Ps 26:8; ** Ps 65:4Luca 2:37; † Ps 90:17;
 • 5 Căci El mă va ocroti în coliba Lui în* ziua necazului, mă va ascunde sub acoperişul cortului Lui şi mă va înălţa pe** o stâncă. * Ps 31:20Ps 83:3Ps 91:1Isa 4:6; ** Ps 40:2;
 • 6 Iată că mi se şi înalţă capul* peste vrăjmaşii mei, care mă înconjoară: voi aduce jertfe în cortul Lui în sunetul trâmbiţei, voi cânta şi voi lăuda pe Domnul. * Ps 3:3;
 • 7 Ascultă-mi, Doamne, glasul când Te chem: ai milă de mine şi ascultă-mă!
 • 8 Inima îmi zice din partea Ta: „Caută* Faţa Mea!” Şi Faţa Ta, Doamne, o caut! * Ps 24:6Ps 105:4;
 • 9 Nu-mi* ascunde Faţa Ta, nu îndepărta cu mânie pe robul Tău! Tu eşti ajutorul meu, nu mă lăsa, nu mă părăsi, Dumnezeul mântuirii mele!

Ps 69:17Ps 143:7;

 • 10 Căci* tatăl meu şi mama mea mă părăsesc, dar Domnul mă primeşte.

Isa 49:15;

ÎN CAZ CĂ TE SIMȚI PREA PĂCĂTOS: PSALMUL 51

 

 • 1 Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea Ta! După îndurarea Ta cea mare, şterge* fărădelegile mele! * Ps 51:9Isa 43:25Isa 44:22Col 2:14;
 • 2 Spală-mă* cu desăvârşire de nelegiuirea mea şi curăţeşte-mă de păcatul meu! * Evr 9:141 Ioan 1:71 Ioan 1:9Apoc 1:5;
 • 3 Căci îmi cunosc bine fărădelegile* şi păcatul meu stă necurmat înaintea mea. * Ps 32:5Ps 38:18;
 • 4 Împotriva Ta, numai* împotriva Ta am păcătuit şi am făcut ce este rău înaintea** Ta; aşa cㆠvei fi drept în hotărârea Ta şi fără vină în judecata Ta. * Gen 20:6Gen 39:9Lev 5:19Lev 6:22 Sam 12:13; ** Luca 15:21; † Rom 3:4;
 • 5 Iată că* sunt născut în nelegiuire şi** în păcat m-a zămislit mama mea.

Iov 14:4Ps 58:8Ioan 3:6Rom 5:12Efes 2:3; ** Iov 14:4;

 • 6 Dar Tu ceri ca adevărul să fie în adâncul* inimii: fă dar să pătrundă înţelepciunea înăuntrul meu! * Iov 38:36;
 • 7 Curăţeşte-mă* cu isop şi voi fi curat; spală-mă şi voi fi** mai alb decât zăpada! * Lev 14:4Lev 14:6Lev 14:49Num 19:18Evr 9:19; ** Isa 1:18;
 • 8 Fă-mă să aud veselie şi bucurie şi oasele pe care le-ai zdrobit Tu se* vor bucura! * Mat 5:4;
 • 9 Întoarce-Ţi* privirea de la păcatele mele, şterge** toate nelegiuirile mele! * Ier 16:17; ** Ps 51:1;
 • 10 Zideşte în mine o inimă* curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou şi statornic! * Fapte 15:9Efes 2:10;
 • 11 Nu mă lepăda de la* Faţa Ta şi nu lua de la mine Duhul** Tău cel Sfânt! * Gen 4:142 Imp 13:23; ** Rom 8:9Efes 4:30;
 • 12 Dă-mi iarăşi bucuria mântuirii Tale şi sprijină-mă cu un duh* de bunăvoinţă! * 2 Cor 3:1;
 • 13 Atunci voi învăţa căile Tale pe cei ce le calcă, şi păcătoşii se vor întoarce la Tine.
 • 14 Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele! Izbăveşte-mă de vina sângelui* vărsat şi limba mea va lăuda** îndurarea Ta! * 2 Sam 11:172 Sam 12:9; ** Ps 35:28;
 • 15 Doamne, deschide-mi buzele şi gura mea va vesti lauda Ta!
 • 16 Dacă ai fi voit jertfe*, Ţi-aş fi adus, dar Ţie nu-Ţi plac arderile-de-tot.

Num 15:27Num 15:30Ps 40:6Ps 50:8Isa 1:11Ier 7:22Osea 6:6;

 • 17 Jertfele* plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit: Dumnezeule, Tu nu dispreţuieşti o inimă zdrobită şi mâhnită. * Ps 34:18Isa 57:15Isa 66:2;
 • 18 În îndurarea Ta, varsă-Ţi binefacerile asupra Sionului şi zideşte zidurile Ierusalimului!
 • 19 Atunci vei primi jertfe* neprihănite, arderi-de-tot şi jertfe întregi; atunci se vor aduce pe altarul Tău viţei. * Ps 4:5Mal 3:3;

 

CÂND EȘTI PREA ÎNGRIJORAT: MATEI 6:19-34

 

 • 19 Nu vă strângeţi* comori pe pământ, unde le mănâncă moliile şi rugina şi unde le sapă şi le fură hoţii; * Prov 23:41 Tim 6:17Evr 13:5Iac 5:1;
 • 20 ci* strângeţi-vă comori în cer, unde nu le mănâncă moliile şi rugina şi unde hoţii nu le sapă, nici nu le fură. * Mat 19:21Luca 12:33Luca 12:34Luca 18:221 Tim 6:191 Pet 1:4;
 • 21 Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi şi inima voastră.
 • 22 Ochiul este lumina* trupului. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău va fi plin de lumină; * Luca 11:34Luca 11:36;
 • 23 dar, dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi plin de întuneric. Aşa că, dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta!
 • 24 Nimeni* nu poate sluji la doi stăpâni. Căci sau va urî pe unul şi va iubi pe celălalt; sau va ţine la unul şi va nesocoti pe celălalt: Nu** puteţi sluji lui Dumnezeu şi lui Mamona. * Luca 16:13; ** Gal 1:101 Tim 6:17Iac 4:41 Ioan 2:15;
 • 25 De aceea vă spun: Nu* vă îngrijoraţi de viaţa voastră, gândindu-vă ce veţi mânca sau ce veţi bea; nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veţi îmbrăca. Oare nu este viaţa mai mult decât hrana şi trupul, mai mult decât îmbrăcămintea? * Ps 55:22Luca 12:22Luca 12:23Fil 4:61 Pet 5:7;
 • 26 Uitaţi-vă* la păsările cerului: ele nici nu seamănă, nici nu seceră şi nici nu strâng nimic în grânare, şi totuşi Tatăl vostru cel ceresc le hrăneşte. Oare nu sunteţi voi cu mult mai de preţ decât ele? * Iov 38:41Ps 147:9Luca 12:24;
 • 27 Şi apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălţimea lui?
 • 28 Şi de ce vă îngrijoraţi de îmbrăcăminte? Uitaţi-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp: ei nici nu torc, nici nu ţes;
 • 29 totuşi vă spun că nici chiar Solomon, în toată slava lui, nu s-a îmbrăcat ca unul din ei.
 • 30 Aşa că, dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puţin credincioşilor?
 • 31 Nu vă îngrijoraţi dar, zicând: ‘Ce vom mânca?’ sau: ‘Ce vom bea?’ sau: ‘Cu ce ne vom îmbrăca?’
 • 32 Fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc ştie că aveţi trebuinţă de ele.
 • 33 Căutaţi* mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. * 1 Imp 3:13Ps 37:25Marc 10:30Luca 12:311 Tim 4:8;
 • 34 Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine; căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei.

 

 

 

ÎN CAZ DE PERICOL: PSALMUL 91

 • 1 Cel ce* stă sub ocrotirea Celui Preaînalt şi se odihneşte la** umbra Celui Atotputernic * Ps 27:5Ps 31:20Ps 32:7; ** Ps 17:8;
 • 2 zice* despre Domnul: „El este locul meu de scăpare şi cetăţuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred!” * Ps 142:5;
 • 3 Da, El* te scapă de laţul vânătorului, de ciumă şi de pustiirile ei. * Ps 124:7;
 • 4 El te va acoperi cu* penele Lui şi te vei ascunde sub aripile Lui. Căci scut şi pavăză este credincioşia Lui! * Ps 17:8Ps 57:1Ps 61:4;
 • 5 Nu* trebuie să te temi nici de groaza din timpul nopţii, nici de săgeata care zboară ziua, * Iov 5:19Ps 112:7Ps 121:6Prov 3:23Prov 3:24Isa 43:2;
 • 6 nici de ciuma care umblă în întuneric, nici de molima care bântuie ziua-n amiaza mare.
 • 7 O mie să cadă alături de tine şi zece mii la dreapta ta, dar de tine nu se vor apropia.
 • 8 Doar vei* privi cu ochii şi vei vedea răsplătirea celor răi.* Ps 37:34Mal 1:5;
 • 9 Pentru că zici: „Domnul este locul meu de adăpost*” şi faci din Cel Preaînalt turnul** tău de scăpare, * Ps 91:2; ** Ps 71:3Ps 90:1;
 • 10 de aceea nicio* nenorocire nu te va ajunge, nicio urgie nu se va apropia de cortul tău. * Prov 12:21;
 • 11 Căci* El va porunci îngerilor Săi să te păzească în toate căile tale;

Ps 34:7Ps 71:3Mat 4:6Luca 4:10Luca 4:11Evr 1:14;

 • 12 şi ei te vor duce pe mâini, ca* nu cumva să-ţi loveşti piciorul de vreo piatră. * Iov 5:23Ps 37:24;
 • 13 Vei păşi peste lei şi peste năpârci şi vei călca peste pui de lei şi peste şerpi.
 • 14 „Fiindcă Mă iubeşte”, zice Domnul, „de aceea îl voi izbăvi; îl voi ocroti, căci cunoaşte* Numele Meu. * Ps 9:10;
 • 15 Când Mă va* chema, îi voi răspunde; voi fi cu** el în strâmtorare, îl voi izbăvi şi-l voi† proslăvi. * Ps 50:15; ** Isa 43:2; † 1 Sam 2:30;
 • 16 Îl voi sătura cu viaţă lungă şi-i voi arăta mântuirea Mea.”

 

CÂND ȚI SE PARE CĂ DUMNEZEU NU TE ASCULTĂ… CHEAMĂ-L: PSALMUL 130

 

 

 

CÂND CREDINȚA TA ARE NEVOIE DE O REVIGORARE: EVREI 11

 • 1 Şi credinţa este o încredere neclintită în lucrurile* nădăjduite, o puternică încredinţare despre lucrurile care nu se văd. * Rom 8:24Rom 8:252 Cor 4:182 Cor 5:7;
 • 2 Pentru că*, prin aceasta, cei din vechime au căpătat o bună mărturie.

Evr 11:39;

 • 3 Prin credinţă pricepem că lumea* a fost făcută prin Cuvântul lui Dumnezeu, aşa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd.

Gen 1:1Ps 33:6Ioan 1:3Evr 1:22 Pet 3:5;

 • 4 Prin credinţă a adus Abel* lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Prin ea a căpătat el mărturia că este neprihănit, căci Dumnezeu a primit darurile lui. Şi prin ea vorbeşte el încă**, măcar că este mort.

Gen 4:41 Ioan 3:12; ** Gen 4:10;

 • 5 Prin credinţă a fost mutat Enoh* de pe pământ, ca să nu vadă moartea. Şi n-a mai fost găsit, pentru că Dumnezeu îl mutase. Căci înainte de mutarea lui, primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu.
 • Mat 23:35Evr 12:24Gen 5:22Gen 5:24;
 • 6 Şi fără credinţă este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este şi că răsplăteşte pe cei ce-L caută.
 • 7 Prin credinţă Noe*, când a fost înştiinţat de Dumnezeu despre lucruri care încă nu se vedeau şi, plin de o teamă sfântă, a** făcut un chivot ca să-şi scape casa; prin ea el a osândit lumea şi a ajuns moştenitor al neprihănirii† care se capătă prin credinţă. * Gen 6:13Gen 6:22; ** 1 Pet 3:20; † Rom 3:22Rom 4:13Fil 3:9;
 • 8 Prin credinţă Avraam*, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-L ia ca moştenire, a ascultat şi a plecat fără să ştie unde se duce.
 • Gen 12:1Gen 12:4Fapte 7:2-4;
 • 9 Prin credinţă a venit şi s-a aşezat el în ţara făgăduinţei ca într-o ţară care nu era a lui şi a locuit în* corturi, ca şi Isaac şi Iacov, care erau împreună-moştenitori** cu el ai aceleiaşi făgăduinţe. * Gen 12:8Gen 13:3Gen 13:18Gen 18:1Gen 18:9; ** Evr 6:17;
 • 10 Căci el aştepta cetatea* care are temelii tari, al** cărei meşter şi ziditor este Dumnezeu. * Evr 12:22Evr 13:14; ** Evr 3:4Apoc 21:2Apoc 21:10;
 • 11 Prin credinţă şi Sara*, cu toată vârsta ei trecută, a** primit putere să zămislească, fiindcă a crezut în credincioşia† Celui ce-i făgăduise.

Gen 17:19Gen 18:11Gen 18:14Gen 21:2; ** Luca 1:36; † Rom 4:21Evr 10:23;

 • 12 De aceea, dintr-un singur om*, şi încă un om aproape mort, s-a născut o sămânţă în mare număr, ca** stelele cerului, ca nisipul de pe malul mării, care nu se poate număra. * Rom 4:19; ** Gen 22:17Rom 4:18;
 • 13 În credinţă au murit toţi aceştia, fără să fi căpătat* lucrurile făgăduite, ci** doar le-au văzut şi le-au urat de bine de departe, mărturisind† că sunt străini şi călători pe pământ. * Evr 11:39; ** Evr 11:27Ioan 8:56; † Gen 23:4Gen 47:91 Cron 29:15Ps 39:12Ps 119:191 Pet 1:171 Pet 2:11;
 • 14 Cei ce vorbesc în felul acesta arată* desluşit că sunt în căutarea unei patrii. * Evr 13:14;
 • 15 Dacă ar fi avut în vedere pe aceea din care ieşiseră, negreşit că ar fi avut vreme să se întoarcă în ea.
 • 16 Dar doreau o patrie mai bună, adică o patrie cerească. De aceea lui Dumnezeu nu-I este ruşine să* Se numească Dumnezeul lor, căci le-a** pregătit o cetate. * Exod 3:6Exod 3:15Mat 22:32Fapte 7:32; ** Fil 3:20Evr 13:14;
 • 17 Prin credinţă a adus Avraam* jertfă pe Isaac, când a fost pus la încercare, el, care primise făgăduinţele** cu bucurie, a adus jertfă pe singurul lui fiu! * Gen 22:1Gen 22:9; ** Iac 2:21;
 • 18 El căruia i se spusese: „În* Isaac vei avea o sămânţă care-ţi va purta numele!” * Gen 21:12Rom 9:7;
 • 19 Căci se gândea că Dumnezeu poate* să învieze chiar şi din morţi: şi, drept vorbind, ca înviat din morţi l-a primit înapoi. * Rom 4:17Rom 4:19Rom 4:21;
 • 20 Prin credinţă a dat Isaac* lui Iacov şi Esau o binecuvântare care avea în vedere lucrurile viitoare. * Gen 27:27Gen 27:39;
 • 21 Prin credinţă Iacov, când a murit, a binecuvântat* pe fiecare din fiii lui Iosif şi „s-a** închinat, rezemat pe vârful toiagului său”. * Gen 48:5Gen 48:16Gen 48:20; ** Gen 47:31;
 • 22 Prin credinţă a pomenit Iosif*, când i s-a apropiat sfârşitul, de ieşirea fiilor lui Israel din Egipt şi a dat porunci cu privire la oasele sale.

Gen 50:24Gen 50:25Exod 13:19;

 • 23 Prin credinţă a fost ascuns Moise* trei luni de părinţii lui când s-a născut, pentru că vedeau că era frumos copilul şi nu s-au lăsat înspăimântaţi de porunca** împăratului. * Exod 2:2Fapte 7:20; ** Exod 1:16Exod 1:22;
 • 24 Prin credinţă Moise*, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon.  * Exod 2:10Exod 2:11;
 • 25 ci a vrut* mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. * Ps 84:10;
 • 26 El socotea ocara* lui Hristos ca o mai mare bogăţie decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiţi spre răsplătire**. * Evr 13:13; ** Evr 10:35;
 • 27 Prin credinţă a* părăsit el Egiptul fără să se teamă de mânia împăratului, pentru că a rămas neclintit, ca şi cum ar** fi văzut pe Cel ce este nevăzut. * Exod 10:28Exod 10:29Exod 12:37Exod 13:17Exod 13:18; ** Evr 11:13;
 • 28 Prin credinţă a* prăznuit el Paştele şi a făcut stropirea sângelui, pentru ca Nimicitorul celor întâi născuţi să nu se atingă de ei. * Exod 12:21;
 • 29 Prin credinţă au* trecut ei Marea Roşie ca pe uscat, pe când egiptenii, care au încercat s-o treacă, au fost înghiţiţi. * Exod 14:22Exod 14:29;
 • 30 Prin credinţă au căzut zidurile* Ierihonului după ce au fost ocolite şapte zile. * Ios 6:20;
 • 31 Prin credinţă n-a pierit curva Rahav* împreună cu cei răzvrătiţi, pentru că găzduise** iscoadele cu bunăvoinţă. * Ios 6:23Iac 2:25; ** Ios 2:1;
 • 32 Şi ce voi mai zice? Căci nu mi-ar ajunge vremea, dacă aş vrea să vorbesc de Ghedeon*, de Barac**, de Samson†, de Iefta††, de David*†, de Samuel†* şi de proroci! * Jud 6:11; ** Jud 4:6; † Jud 13:24; †† Jud 11:1Jud 12:7; *† 1 Sam 16:11 Sam 16:131 Sam 17:45; †* 1 Sam 1:201 Sam 12:20;
 • 33 Prin credinţă au cucerit ei împărăţii, au făcut dreptate, au* căpătat făgăduinţe, au** astupat gurile leilor, * 2 Sam 7:11; ** Jud 14:5Jud 14:61 Sam 17:341 Sam 17:35Dan 6:22;
 • 34 au* stins puterea focului, au** scăpat de ascuţişul sabiei, s-au vindecat de boli†, au fost viteji în războaie, au pus†† pe fugă oştirile vrăjmaşe.

Dan 3:25; ** 1 Sam 20:11 Imp 19:32 Imp 6:16; † 2 Imp 20:7Iov 42:10Ps 6:8; †† Jud 15:8Jud 15:151 Sam 14:131 Sam 17:511 Sam 17:522 Sam 8:1;

 • 35 Femeile* şi-au primit înapoi pe morţii lor înviaţi; unii, ca să dobândească o înviere mai bună, n-au vrut să primească izbăvirea care li se dădea şi au fost chinuiţi**.  * 1 Imp 17:222 Imp 4:35; ** Fapte 22:25;
 • 36 Alţii au suferit batjocuri, bătăi, lanţuri* şi închisoare, * Gen 39:20Ier 20:2Ier 37:15;
 • 37 au* fost ucişi cu pietre, tăiaţi în două cu fierăstrăul, chinuiţi, au murit ucişi de sabie, au pribegit** îmbrăcaţi cu† cojoace şi în piei de capre, lipsiţi de toate, prigoniţi, munciţi –  * 1 Imp 21:132 Cron 24:21Fapte 7:58Fapte 14:19; ** 2 Imp 1:8Mat 3:4; † Zah 13:4;
 • 38 ei, de care lumea nu era vrednică –, au rătăcit prin pustiuri, prin munţi, prin* peşteri şi prin crăpăturile pământului. * 1 Imp 18:41 Imp 19:9;
 • 39 Toţi aceştia, măcar că au fost lăudaţi* pentru credinţa lor, totuşi n-au primit ce le fusese făgăduit,  * Evr 11:2Evr 11:13;
 • 40 pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva* mai bun pentru noi, ca să n-ajungă ei la** desăvârşire fără noi. * Evr 7:22Evr 8:6; ** Evr 5:9Evr 12:23Apoc 6:11;

 

 

CÂND TE SIMȚI SINGUR… CHEAMĂ-L: PSALMUL 23

 • 1 Domnul este Păstorul* meu: nu voi duce lipsă de nimic**.

Isa 40:11Ier 23:4Ezec 34:11Ezec 34:12Ezec 34:23Ioan 10:111 Pet 2:25Apoc 7:17; ** Fil 4:19;

 • 2 El mă paşte în* păşuni verzi şi mă duce la** ape de odihnă;

Ezec 34:14; ** Apoc 7:17;

 • 3 îmi înviorează sufletul şi mă* povăţuieşte pe cărări drepte din pricina Numelui Său. * Ps 5:8Ps 31:3Prov 8:20;
 • 4 Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei* morţii, nu mă tem de** niciun rău, căci† Tu eşti cu mine. Toiagul şi nuiaua

Iov 3:5Iov 10:21Iov 10:22Iov 24:17Ps 44:19; ** Ps 3:6Ps 27:1Ps 118:6; † Isa 43:2;

 • 5 Tu* îmi întinzi masa în faţa potrivnicilor mei, îmi ungi capul cu untdelemn** şi paharul meu este plin de dă peste el. * Ps 104:15; ** Ps 92:10;
 • 6 Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele și voi locui în Casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele.

 

Trimite aceste  numere de urgență prietenilor tăi: nu se știe cine și când poate avea nevoie de ele!

Articol de Gabriela Boceanu