Un document roman despre Mântuitorul Iisus Hristos

Un document roman despre Mântuitorul Iisus Hristos

În Biblioteca „Lazariştilor” din Roma, s-a găsit nu de mult timp o scrisoare care are o importanţă istorică. Este o epistolă pe care a scris-o Publius Veritulus, ca guvernator al Ideii, Cezarului, în care este vorba despre Mântuitorul Iisus Hristos, Epistola este scrisă în limba latină din timpul în care a predicat Domnul Iisus Hristos pentru prima dată înaintea poporului. Ea sună aşa:

„Am înţeles, Cezare, că ai dori să ştii despre bărbatul plin de virtute, cu numele Iisus Hristos, pe care poporul Îl ţine  de profet iar învăţăceii Lui zic că este Fiul lui Dumnezeu, creatorul cerului şi al pământului. În adevăr, Cezare, în fiecare zi se aud despre acest bărbat lucruri minunate; în scurt zis: El înviază morţii şi vindecă bolnavii.

Este de statură mijlocie, faţa îi este plină de bunătate şi exprimă o demnitate maiestuoasă, astfel că uitându-te la El, te cuprind, fără să vrei, simţăminte de teamă dar şi de iubire. Părul Lui până la urechi are culoarea nucilor coapte, iar de acolo până la umeri este de culoare deschisă, blond strălucitor. Îl poată după datina Nazarinenilor, cu cărare pe mijloc. Fruntea este netedă, faţa fără creţuri şi pete. Barba Lui este de culoarea părului din cap, creaţă dar nu prea lungă şi despărţită în mijloc. Privirea Îi este serioasă şi are puterea razelor soarelui. Nimeni nu-L poate privi drept în ochi. Dacă mustră inspiră frică dar îndată ce a mustrat plânge. Deşi este strict, El este amical şi amabil. Se zice că nimeni nu L-a văzut râzând niciodată; adeseori însă plângând. Mâinile şi braţele Lui sunt frumoase. Întreţinerea cu El este pentru toţi plăcută şi dacă se prezintă undeva se arată foarte modest. Are o ţinută foarte frumoasă şi majestoasă. Mama Lui este, este cea mai frumoasă femeie din aceste părţi.

Dacă doreşti să-L vezi, Cezare,  precum mi-ai scris cândva, atunci mă înştiinţează şi eu ţi-L voi trimite îndată.

Deşi n-a studiat niciodată, cu toate acestea, cunoaşte toate ştiinţele.

El umblă desculţ şi fără acoperământ pe cap. Mulţi râd dacă-L văd din depărtare dar îndată ce vin în apropierea Lui tremură şi totodată Îl admiră. Se zice că în aceste părţi nu s-a mai văzut niciodată un asemenea bărbat. Iudeii afirmă că n-au mai auzit de o învăţătură ca cea primită de la El. Mulţi zic că El este Dumnezeu, alţii că este amicul Lui. Iudeii aceştia răutăcioşi Îl supără în tot felul. Se zice că El niciodată nu este mulţumit şi caută să îndestuleze pe fiecare, în tot cazul stau gata, Cezare, a împlini orice poruncă referitoare la El.”

 

                                         IERUSALIM, ziua a şaptea, luna a unsprezecea

                                                         Publius Ventulus, guvernator al Iudeii

 

RUGĂCIUNE

 

Izbăveşte-mă, Doamne, de ademenirea mârşavului şi vicleanului antihrist, timpul cărui e apropie, şi mă adăposteşte de mrejele lui în pustia tainică a mântuirii Tale.

Dă-mi tărie şi bărbăţie neclintită să mărturisesc numele Tău cel sfânt, să nu dau îndărăt de frica diavolească, să nu mă lepăd de Tine, Mântuitorul şi Răscumpărătorul meu, de sfânta Ta Biserică!

Doamne, dă-mi Te rog, ziua şi noaptea, plângere şi lacrimi pentru păcatele mele şi fii milostiv de ceasul Sraşnicei Tale Judecăţi!

 

(alcătuire a ieroschimonahului Anatolie de la Optina)

 

                                                                    AMIN

 

Fraţilor ortodocşi răspândiţi la toată suflarea românească această rugăciune!

 

 

RUGĂCIUNE ÎMPOTRIVA NECAZURILOR

 

După ce vă veţi închina lui Dumnezeu, rugaţi-vă aşa:

Domnul Dumnezeul meu, în Numele Fiului Tău Iisus Hristos mă rog cerând ajutorul Tău. Depărtează, Te rog, tot răul din jurul meu. Doamne, eu am multe necazuri, dacă în spatele necazurilor mele există un duh necurat, Te rog: scoate-l! Trimite foc din cer acum şi arde Doamne toate farmecele, toate bolile, toate tristeţile, insomniile, singurătatea, nervozitatea mea. Dacă există un blestem în viaţa mea, Te rog să-l desfaci, Doamne.

Te rog atinge-mă cu puterea Ta şi sfinţeşte trupul meu ca începând de acum nici un duh rău, farmece, boli, blesteme şi alte lucruri rele să nu aibă voie în viaţa mea.

Doamne, Tu ai zis ca în numele Tău tot ceea ce noi vom cere vom primi, atunci Te rog răspunde acestei rugăciuni şi ajută-mă să înving toate problemele mele.

Iţi mulţumesc în numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, pentru că ştiu că mă asculţi.

                                                           AMIN

 

Material preluat din Biblioteca „Lazariştilor” din Roma